Twente: Op naar de ruimtevaartorganisatie NASA in Houston! (English version included)

Sophie en Thijs met hun ticket naar Houston!

Twee weken lang achter de schermen kijken bij ruimtevaart-organisatie NASA in Houston, Verenigde Staten. Sophie Hesp (4 vwo) van de Waerdenborch in Holten en Thijs Beene (5 vwo) van Reggesteyn in Nijverdal krijgen de kans dit te doen.

Countdown to Houston
De vierde- en vijfdejaars vwo-scholieren deden namens hun scholen mee aan de finale van de ruimtevaartwedstrijd Countdown to Houston, die vrijdag 17 februari 2017 in Museum TwentseWellein Enschede plaatsvond. De finale werd georganiseerd door Techniekpact Twente en de United Space School. De 10 finalisten waren de winnaars van voorrondes op de vijf technasia in Overijssel. In de finale kregen zij de vraag ”verzin een nieuwe toepassing voor aardobservatie data”. De finalisten presenteerden hun ideeën in een Engelstalige video pitch.

De hoofdprijs, twee tickets naar Houston, werd gewonnen door Sophie Hesp en Thijs Beene. Sophie’s idee is het aanbrengen van mosbeplanting langs de start- en landingsbanen van Schiphol om vervolgens met de Sentinel-4 satelliet de hoeveel fijnstof in de lucht te monitoren. Thijs heeft een oplossing bedacht om met behulp van satellietdata vliegtuigen, dag en nacht te kunnen volgen in gebieden waar weinig radardekking is. Dit zorgt voor een verhoogde vliegveiligheid.

In de tweede helft van juli 2017 gaan zij met 50 studenten van over de hele wereld bij NASA een programma over ruimtevaart volgen. Zij gaan er onder andere astronauten ontmoeten en een bemande reis naar Mars voorbereiden.

In bijzijn van hun familie en eerdere deelnemers aan het Houston programma namen Sophie en Thijs enthousiast de prijs in ontvangst. Ze vinden het spannend en zien enorm uit naar komend zomer!

Bron: Twente, https://www.twente.com/twenty-twente/op-naar-de-ruimtevaartorganisatie-nasa-in-houston/

 

English version:

Two weeks of looking behind the scenes at Space Agency NASA in Houston, United States. Sophie Hesp (4th grade VWO) from the Waerdenborch in Holten and Thijs Beene (5thgrade VWO) from Reggesteyn in Nijverdal have been given the opportunity to do so.

Countdown to Houston
The fourth and fifth graders took part in the final round of the aerospace contest Countdown to Houston, on behalf of their schools, that took place on Friday, February 17 2017, in Museum TwentseWelle in Enschede. The finale was organized by Techniekpact Twente and the United Space School. The 10 finalists had previously won the preliminary rounds on the five technasia in Overijssel. In the final round, they were presented the question “Think of a new application for earth observation data”. The finalists presented their ideas in an English-spoken video pitch.

The first prize, two tickets to Houston, was won by Sophie Hesp and Thijs Beene. Sophie’s idea consists of applying moss vegetation alongside the runways at Schiphol Airport and subsequently monitoring the amount of fine dust in the atmosphere with the use of the Sentinel-4 satellite. Thijs has come up with a solution to track airplanes both day and night, with the use of satellite data, in areas lacking radar coverage. This contributes to better aviation safety.

In the second half of July 2017, they will take part in a program about space aviation at NASA, together with 50 other students from across the globe. They will, amongst others, meet astronauts and prepare a manned flight to Mars.

In the company of their families and former participants of the Houston program, Sophie and Thijs enthusiastically received their prize. They are exited and looking forward enormously to the coming summer!

Bron, Twente, https://www.twente.com/en/twenty-twente/op-naar-de-ruimtevaartorganisatie-nasa-in-houston/